Highlights České komory fitness roku 2023!

Rok 2023 byl pro Českou komoru fitness rokem plných výzev, ale také úspěchů. Chceme se Vám maličko pochlubit, co se nám v tomto roce podařilo a dát Vám tak vědět, že každý úspěch je vlastně Vaším úspěchem. A právě pro Vás tady budeme i v roce příštím a na další spolupráci se moc těšíme!

Založili jsme nadační fond Aktivní ČESKO

Společná argumentace, propojení řady fungujících projektů, sil i zkušeností do jednotného hlasu směrem k orgánům státní správy a samosprávy. Relevantní zdroje a data o významu pravidelného pohybu pro lidské zdraví jako prevence závažných onemocnění i nabídka realizace programů podpory napříč populací – to jsou hlavní pilíře činnosti multisektorové iniciativy na podporu zdravého pohybu a aktivního životního stylu ve společnosti, zastřešené Nadačním fondem Aktivní Česko.

Článek o založení fondu najdete zde.

Podařilo se nám udržet vstupy na sportoviště ve snížené 12% sazbě DPH

Poskytnutí oprávnění ke vstupu na sportovní události; použití krytých i nekrytých sportovních zařízení ke sportovním činnostem; služby související s provozem rekreačních parků a pláží a provoz lyžařských svahů zůstává ve snížené sazbě – tedy 12%. Služby osobních trenérů zůstávají na 21 %. Tento krok je jedním z konkrétních výsledků práce všech stakeholderů nadačního fondu Aktivní ČESKO. Děkujeme!

Další provozovny mohly požádat o značku kvality Q

Na základě spolupráce České komory fitness s Českou unií cestovního ruchu a agenturou CzechTourism se naše členská fitness centra mohla opět zapojit do projektu Q Pečujeme o kvalitu. Tuto značku kvality využívají zejména podnikatelé aktivní v cestovním ruchu, kam ale v širším kontextu jednoznačně patří i fitness sektor.

Uspořádali jsme celonárodní kampaň na podporu pohybu AKTIVNÍ ZÁŘÍ

Máme za sebou první ročník celorepublikové kampaně AKTIVNÍ ZÁŘÍJeho organizátorem byli zakladatelé a odborní partneři Nadačního fondu Aktivní ČESKO, kteří v průběhu září připravili seriál nejrůznějších akcí s jediným cílem: přivést co nejvíce lidí k fyzické aktivitě, která zlepšuje kondici, zdraví i náladu! Významnou součástí byl i český fitness sektor prostřednictvím evropského projektu #BEACTIVEDAY, který v České republice koordinuje Česká komora fitness.

Uspořádali jsme druhý ročník Fitness Summitu zemí střední a východní Evropy CEEHFS 2023

V pátek 20.10.2023 proběhl v Praze v hotelu Hermitage již druhý Health & Fitness Summit zemí střední a východní Evropy (CEEHFS). Summitu se účastnilo téměř 100 zástupců z celkem 12 zemí. Pro účastníky byl připraven zajímavý program plný inspirujících přednášek týkajících se aktuálních témat a příležitostí pro sektor fitness. Tato výjimečná akce byla jedinečnou příležitostí získat nové cenné informace v našem oboru, ale hlavně navázat nové kontakty.

Cítíme, že tento rok byl pro nás v České komoře fitness zlomovým, byl o posilování komunity a spolupráce pro vnímání pravidelného pohybu jako „healthcare solution“, tedy nedílné součástí péče o zdraví všech. A už teď se těšíme na rok 2024, připravili jsme pro vás totiž kalendář plný akcí, na kterých rozhodně nesmíte chybět!

Komentáře