Jaký byl 2. ročník Health & Fitness summitu zemí střední a východní Evropy?

V pátek 20.10.2023 proběhl v Praze v hotelu Hermitage již druhý Health & Fitness Summit zemí střední a východní Evropy (CEEHFS). Summitu se účastnilo téměř 100 zástupců z celkem 12 zemí. Pro účastníky byl připraven zajímavý program plný inspirujících přednášek týkajících se aktuálních témat a příležitostí pro sektor fitness.

Fitness Summit zemí střední a východní Evropy zahájila prezidentka České komory fitness Jana Havrdová společně s poslankyní Parlamentu České republiky Michaelou Šebelovou.

První blok se věnoval tématu Jak rozvíjet a prezentovat sektor fitness jako nenahraditelného partnera pro lékaře, zaměstnavatele, školy a dalším významné subjekty společenského, vzdělávacího i komunitního života. Prvním řečníkem byl Andreas Paulsen, výkonný ředitel EuropeActive, který publiku představil strategii EuropeActive Moving Forward Together„.

„Naším úkolem je budovat povědomí o významu pravidelné pohybové aktivity pro zdraví populace. Sektor fitness je bezesporu součástí řešení boje proti civilizačním onemocněním. Jsme velmi rádi, že jako EuropeActive můžeme sektor reprezentovat na nejvyšší evropské úrovni v Bruselu a současně v jednotlivých zemích prostřednictvím národních asociací, jako je Česká komora fitness.“

Andreas Paulsen, výkonný ředitel EuropeActive.

V Maďarsku zemře kvůli nedostatku pohybu 37 lidí denně

Velmi zajímavou přednáškou pak navázala Lilla Szekeres z Maďarska na téma jak se Maďarsko na úrovni státu snaží motivovat své občany k pohybu. „Aktivní Maďarsko“ je totiž orgánem státní správy a má přímý vliv na podporu aktivního životního stylu a další strategie a politiky státu.

Z Eurobarometru z roku 2022 víme, že v Maďarsku 59 % lidí nikdy necvičí, 15 % uvedlo, že cvičí zřídka. Celkem se tedy bavíme o 74% naší populace a to je neuvěřitelné číslo! A když už jsme u těch čísel, nedostatek pohybové aktivity způsobuje v Maďarsku 13 000 úmrtí ročně – 9,7 % dokonce přímo ze sedavého životního stylu – to je přibližně 37 lidí denně! Přitom řešení víme, tím je pohybová aktivita.

Lilla Szekeres, Státní úřad Aktivní Maďarsko

Aktivní Maďarsko poskytuje spoustu programů a projektů usnadňujících lidem přístup k pohybovým aktivitám. Mezi ně patří například soutěž mezi školami, kde pomocí aplikace žáci sbírají „aktivní minuty“ po dobu 11 týdnů. Nejaktivnější škola získává finanční obnos, za který si může pořídit sportovní vybavení. Velmi zajímavé je, že tyto aktivity jsou financované z tzv. „daně za nezdravé potraviny“, která v Maďarsku funguje od roku 2011. Všechny společnosti, které prodávají nezdravé potraviny a sladké nápoje, jsou zatížené zvláštní daní, z níž nově mohou část (v maximální výši 10 %) přispět právě Aktivnímu Maďarsku na jeho aktivity k podpoře zdravého životního stylu.

Pohled z druhé strany, tedy z pohledu pacienta, který potřebuje fyzickou aktivitu jako součást léčebné péče, nabídla Veronika VšetíčkováEvropské asociace pacientů s onemocněním jater.

„Téměř 50 % případů rakoviny jater lze předejít a 35 % úmrtí lze zabránit preventivními opatřeními a volbou životního stylu. Zároveň víme, že 70 % pacientů s jaterním onemocněním tvrdí, že je pro ně velmi těžké až nemožné přidat do svého života pravidelný pohyb, který by zlepšil jejich zdraví. To může být ovlivněno jejich předsudky k oboru fitness, který vnímají jako obor určený pouze zdravé populaci.“

Veronika Všetíčková, Evropská asociace pacientů s onemocněním jater

Účastníci summitu tak mohli slyšet, jak se cítí pacient, který se rozhodne změnit svůj životní styl a vyhledá odborníka v oboru fitness. Klíčovým parametrem v jeho rozhodování, zda vůbec začít cvičit, totiž není jen trenér nebo instruktor, ale celé prostředí fitness centra, do kterého pacient vstupuje. Pokud tedy již při příchodu narazí na nepříjemnou recepční, je velmi pravděpodobné, že se nebude cítit v novém prostředí dobře. V případě, že majitel fitness centra chce začít spolupracovat s lékaři a jejich pacienty, musí se zamyslet nad komplexním řešením celé problematiky.

Pokud chceme přesvědčit neaktivní veřejnost k pohybu, musíme přizpůsobit naší marketingovou komunikaci

Jak správně motivovat neaktivní veřejnost k pohybu a proč se někteří lidé k pohybu staví odmítavě se podělil Ian Redpath z The Behaviouralist, poradenské společnosti, která využívá data a poznatky behaviorální vědy a ekonomie k řešení určitých problémů. Ve své prezentaci se snažil vysvětlit chování a rozhodování neaktivního člověka, který uvažuje o nákupu členství ve fitness centru.

„V naší studii jsme testovali různé vizuály reklamních sdělení pro neaktivní veřejnost a mezi nejzajímavější výstupy patří, že lidé se potřebují ztotožnit s osobou, která je prezentována na obrázku (letáku, reklamy, sociálních sítích atd.), marketingově je proto velmi důležité vybrat správný typ fotografie. Neaktivní lidé nejpozitivněji reagovali na silnější postavy a naopak negativně reagovali na vysportovaná těla. Dalším významným výstupem je, že neaktivní lidé jsou více ochotni zakoupit si členství pokud je nabízeno v rámci akcí typu „Přiveď kamaráda“, které pracují s komunitním prvkem pohybových aktivit.

Ian Redpath, The Behaviouralist

8 základních pilířů trenéra nové generace, cyklus členství a evropské standardy pro fitness center

Tomáš PošvancPošvanc FITNESS, významného slovenského vzdělávacího centra představil 8 pilířů trenéra nové generace. Zdůraznil zejména potřebu kvalitního celoživotního vzdělávání, profesionální přístup a autenticitu každého úspěšného osobního trenéra.

Marketingové nástroje pro získání nových členů, jejich udržení a návrat bývalých členů zpět do fitness centra vysvětlil pod názvem Cyklus členství úspěšný provozovatel řady polských fitness center Tomasz Napiórkowski. Účastníci summitu ocenili konkrétní praktické příklady a data o úspěšnosti jednotlivých business strategií.

Pro získání a udržení respektu sektoru fitness, jako „Health care solution“ je třeba se prokázat jasnými standardy provozu. K tomu slouží evropská certifikace FITCert, která vychází z evropské normy EN17229:2019. Do českého prostředí se promítl jako Česká technická norma: Fitness centra – požadavky na vybavení a provoz centra – požadavky na provoz a řízení. Certifikaci FITCert je možné získat i v České republice prostřednictvím spolupráce České komory fitness a EuropeActive. Jak náročný je to proces a jaké jsou jeho jednotlivé fáze uvedl Gert-Jan Kšeft z certifikační agentury KIWA.

„Česká komora fitness je připravena poskytnout všem svým členům maximální pomoc při získání této evropské certifikace, kterou již získalo velké množství evropských fitness center.“

Jana Havrdová, Česká komora fitness

Příklady dobré praxe z ostatních zemí střední a východní Evropy

Ve třetí části programu summitu jsme se zaměřili na příklady dobré praxe z ostatních zemí střední a východní Evropy. Spolupráci mezi sektorem fitness a lékaři představil Laszlo Zopscak z Maďarska.

„My všichni zde v sále vidíme obrovský potenciál našeho sektoru v preventivní i léčebné péče o pacienty. K efektivní spolupráci s lékaři však musíme získat uznání a respekt jejich rovnocenného partnera. Základem je kvalitní vzdělání fitness profesionálů v oblasti Medical Fitness. Po mnoha letech úsilí včetně organizace odborných konferencí, založení registru fitness profesionálů a intenzivního vyjednávání s vládními institucemi se nám podařilo založit koncept Health and fitness centra s názvem Medical Concept fitness“. V Maďarsku již takto funguje 6 klubů, jejichž klienty jsou pacienti s metabolickým onemocněním, cukrovkou, hypertenzí, obezitou, onkologičtí pacienti a mnoho dalších, kterým pohyb pomáhá v jejich léčbě.“

Lazslo Zopscak, IWI Fitness Wellness Education Center.

Kent Orrgren se s námi podělil o to, jak v Rumunsku podařilo vyjednat daňovou odpočitatelnost fitness služeb. Zaměstnavatelé zde mohou motivovat své zaměstnance ke zdravému životnímu stylu a současně si z daňového základu odečíst až 400 euro ročně na zaměstnance na jejich náklady na jejich pohybové aktivity. K prosazení tohoto kroku pomohla zejména prezentace pozitivních ekonomických dopadů pro rumunský státní rozpočet.

Jako poslední řečník vystoupila prezidentka České komory fitness Jana Havrdová, která nejprve představila sektor fitness jako významné odvětví národního hospodářství.

„Fitness nejsou jen indoorová sportoviště, je to i outdoor a je to i digital. Jsou to ale také dodavatelé sportovního vybavení. Je to odvětví národního hospodářství, které není závislé na dotacích ze sportovního prostředí. Nepotřebujeme dotace, ale předvídatelné a příznivé podnikatelské prostředí a dobré příležitosti a společenské uznání pohybových aktivit jako nedílné součásti péče o vlastní zdraví každého občana. Fitness sektor v Evropě má 63 milionů členů, téměř 64 000 klubů, jeho obrat je 28 miliard EUR.“

Zároveň představila multisektorovou platformu a Nadační fond Aktivní Česko

„Co funguje v Maďarsku jako orgán státní správy, my budujeme v České republice zespodu. Máme zde spoustu krásných projektů, které se věnují dětem, seniorům, handicapovaným atd. Jsou to diamanty rozseté po louce, které na sebe navzájem nevidí. Aktivní Česko si dalo za cíl tyto diamanty posbírat, umístit ho do pomyslného náhrdelníku a navléct ji společnosti na krk jako sérii motivačních opatření k aktivnímu životnímu stylu.“

Jana Havrdová, prezidentka České komory fitness

Děkujeme za vaší účast!

Věříme, že pro všechny účastníky byl CEEHFS 2023 inspirativní a pomůže jim k rozvoji dalšího podnikání v oblasti fitness a dalších pohybových aktivit!

Za významnou pomoc i podporu s organizací celé akce děkujeme našim partnerům, kterými byly zejména FIBO a EuropeActiveFISAF.cz. Velké poděkování také patří všem našim GOLD členům a zúčastněným fitness a wellness centrům: Balance Club BrumlovkaContours Fitness, Factory ProForm FactoryInfinit, John Reed CZInspire CZ s.r.o.Smíchoff – lezecká stěna, To Fitko, Úspěšní trenéři, Victory Fitness.

Komentáře