Spektrum subjektů, kterým není lhostejný nedostatek pohybu ve společnosti, spojuje své síly a zakládá Nadační fond Aktivní Česko!

Společná argumentace, propojení řady fungujících projektů, sil i zkušeností do jednotného hlasu směrem k orgánům státní správy a samosprávy. Relevantní zdroje a data o významu pravidelného pohybu pro lidské zdraví jako prevence závažných onemocnění i nabídka realizace programů podpory napříč populací – to jsou hlavní pilíře činnosti multisektorové iniciativy na podporu zdravého pohybu a aktivního životního stylu ve společnosti, zastřešené Nadačním fondem Aktivní Česko.

Aktivní životní styl jako nezbytná priorita!

Alarmující snížení množství pohybových aktivit v populaci má vážné zdravotní a sociální dopady. Nedostatek pohybu představuje vysoký rizikový faktor úmrtnosti, má zásadní vliv na fyzické i psychické zdraví dětí, mládeže, dospělé populace v aktivním i seniorském věku. 

Světová zdravotnická organizace (WHO) vydala společně s Organizací pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) novou zprávu s názvem Step Up (Zvedněte se!), která analyzuje ekonomickou zátěž všech 27 členských států EU způsobenou nedostatkem pohybu jejich občanů. Zvýšení úrovně pravidelné fyzické aktivity ve společnosti by prokazatelně prodloužilo průměrnou délku života ve zdraví a ušetřilo nemalé náklady na zdravotní péči, zejména o pacienty trpícími civilizačními onemocněními. Jen dosažením základního doporučovaného množství 150 minut intenzivnější pohybové aktivity týdně by ušetřilo 0,6% nákladů na zdravotní péči v Evropě, což představuje 8 miliard Euro ročně.

Alarmující zhoršení fyzické kondice u školních dětí v České republice ukazuje i nejnovější Tématická zpráva o tělesné zdatnosti žáků na základních a středních školách, kterou vydala Česká školní inspekce dne 18.4.2023. I přesto, že důkazů o fatálních dopadech nedostatku pohybu napříč populací je mnoho, zůstává toto téma zoufale politicky i společensky podceňované.

Multisektorová platforma Aktivní Česko se začala formovat v září 2022 v rámci kulatého stolu, pořádaného k Evropskému týdnu sportu, organizovaného na půdě Hospodářské komory ČR. Subjekty napříč společností z oblasti školství, zdravotnictví, sportu a pohybových aktivit, podnikatelského prostředí i cestovního ruchu společně zakládají Nadační fond Aktivní Česko. Ke slavnostnímu podpisu zakládací listiny dojde na Národním summitu Aktivní Česko v pátek 19.5.2023 v Charvátově sále 3. interní kliniky 1.LF UK a VFN Praha.

Další částí programu Národního summitu Aktivní Česko budou odborné přednášky a navazující panelové diskuse, které jsou plně v souladu s doporučeními Globálního plánu WHO na zvýšení pohybové aktivity ve společnosti. Zaměří se na 4 strategické oblasti Aktivní společnost, Aktivní lidé, Aktivní stát a Aktivní prostředí. Svoji účast již potvrdili zástupci evropské federace EuropeActive, české kanceláře WHO, Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, MŠMT, České školní inspekce, Státního zdravotního ústavu, Národní sportovní agentury, střešních organizací v oblasti sportu, lékařských asociací i zdravotních pojišťoven, Hospodářské komory ČR, cestovního ruchu i vysokých škol tělovýchovného směru.

„Aktivní životní styl a pohybová aktivita jsou v České republice zejména na politické úrovni hluboce podceňované téma, a to i přes řadu prokazatelných pozitivních přínosů nejen na fyzickou a psychickou kondici obyvatel, ale také na náklady péče o zdraví i sociální systém státu. Věříme, že strategické propojení řady silných subjektů napříč ziskovými i neziskovými sektory i příslušnými orgány státní správy pomůže posunout problematiku pravidelného pohybu jako nedílné součástí péče o vlastní zdraví na jednu z hlavních politických, společenských i vzdělávacích priorit. Jsme velmi hrdí na to, že Česká komora fitness i naše mateřská podnikatelská organizace na české úrovni – Hospodářská komora ČR jsou při tom!“

dodává Jana Havrdová, prezidentka České komory fitness a předsedkyně Sekce pro podnikání v oblasti sportu a aktivního životního stylu Hospodářské komory ČR

Více o Aktivním Česku na Aktivní Česko (aktivnicesko.cz)

Komentáře