Nový výzkum ukázal, že BMI jako měřítko dětské obezity selhává

Posledních pár let se k diagnostice dětské obezity používaly tabulky na výpočet BMI, kde se podle poměru hmotnosti, váhy, výšky a věku spočítá číslo udávající „Body Mass Index“ tedy index tělesné hmotnosti. Avšak nová studie poukazuje na fakt, že výsledky jsou nepřesné, protože nerozlišují tukovou a svalovou hmotu. Svaly totiž váží více, a to výsledky razantně zkresluje.

Podle nové studie zveřejněné v časopise Pediatric Research, je poměr obvodu pasu k výšce spolehlivějším měřítkem obezity u dětí a dospívajících než BMI. Tato studie je nerozsáhlejší a nejdéle sledovanou studií na světě tohoto typu. Studie se zúčastnilo celkem 7 237 dětí ve věku od 9 do 24 let. Jejich BMI a poměr obvodu pasu k výšce byly měřeny v 9, 11, 15, 17 a 24 letech. 

Liz Terry, editorka časopisu HCM k výsledkům studie uvedla:

„Po desetiletí je zřejmé, že podle BMI je dětská obezita rostoucí epidemií. Avšak výzkum ukázal, že BMI není přesným měřítkem a že základy na kterých je postavena aktuální zdravotní politika dětské obezity jsou chybné.“

Situace je o to znepokojivější, že rodičům dětí s nadprůměrnou svalovou hmotností jejich praktičtí lékaři tvrdí, že jejich děti jsou obézní, ačkoli je tomu ve skutečnosti naopak.

Pokud rodiče přijmou tuto zpětnou vazbu, aniž by si přečetli výzkum, povede to pravděpodobně k tomu, že děti budou zbytečně omezovány v příjmu kalorií. To by následně mohlo vést k rozvoji poruch příjmu potravy a stresu kolem celého tématu jídla.

Děti se budou dělit na dvě skupiny – na ty, které jsou skutečně obézní a potřebují podporu, a na ty, které jsou svalnaté a mají vyšší podíl zdravé tělesné hmoty. V těchto případech bude jejich kalorická potřeba pravděpodobně vyšší a omezování kalorií by pro ně bylo nezdravé a potenciálně i stresující.

Měla by být provedena revize přesnosti BMI a současného systému diagnostiky dětské obezity, aby se zajistilo, že rodičům nebudou podávány falešné údaje o tělesném složení jejich dětí.

Je třeba urychleně přijmout opatření, abychom nepokračovali v cestě, kdy čím jsou děti zdatnější a svalnatější, tím vyšší jsou jejich hodnoty obezity, jak se to děje v současném systému.

Komentáře