Projekt Erasmus+ Aktivní ve zralém věku je u konce

V Česku skončil dvouletý projekt Aktivní ve zralém věku – Active Ageing Communities, který pomáhal seniorům k lepší fyzické i psychické kondici. Senioři se aktivně zapojovali nejen do různých lekcí cvičení, ale také vzdělávacích workshopů, zábavných akcí a pořádali i společné výlety. Jeho výsledky jsou fascinující, jeho účastníci uvedli, že se jejich život zlepšil v mnoha ohledech. Vytvořte program pro seniory i ve vašem fitness. Povíme Vám, jak na to.

Dvouletý projekt Aktivní ve zralém věku (Active Aging Communities) byl financován z programu Erasmus+ a zajišťovala ho mezinárodní organizace EuropeActive a v České republice byla partnerem Česká komora fitness.

Zde se můžete podívat na závěrečné video projektu Active Ageing Communities včetně postřehů samotných účastníků.

„Věková hranice dožití se neustále zvyšuje. Důležité však je uvědomit si, jaká je kvalita života dnešních seniorů. Je totiž vidět velký rozdíl mezi seniorem, který se každý den hýbe, a seniorem, který není příliš fyzicky aktivní a upřednostňuje sedavý způsob života. Ti, kteří cvičí, také zpravidla více pečují o své zdraví, otužují se, lépe se stravují… a nespoléhají se pouze na léky předepsané lékařem. Většina seniorů si přesto stále neuvědomuje důležitost zdravého životního stylu a zejména muži se do pohybových aktivit zapojují velice málo. Proto je velmi důležitá osvěta a motivace seniorů, což projekt Aktivní ve zralém věku rozhodně potvrdil,“

podotýká Veronika Vůjtěchová z Fitness Ural v Sokolově.

„Ambicí projektu bylo vytvářet ve fitness centrech aktivní komunity lidí starších 60 let. Pilotní projekt proběhl celkem v 6 evropských zemích, přičemž v každé zemi se zapojila 3 vybraná fitness centra z různých komunitních prostředí. Jedním z kritérií bylo vybrat fitness centra, která mají zkušenosti a se seniory již pracují. U nás jsme z tohoto důvodu vybrali Fitness Studio Hofmannovi z Loun, Fitness Ural ze Sokolova a Studio Daflex z Kunčic pod Ondřejníkem u Čeladné,“

vyjmenovává Klára Benešová, manažerka projektu AAC v České republice.

Účastníci prošli programem „ušitým na míru“, kde se mimo samotného cvičení účastnili i vzdělávacích seminářů např. o výživě nebo o biologickém procesu stárnutí.

„Program není jen o cvičení. Aby byl projekt úspěšný, odborníci se odkazují na důležitost podpory rodiny a přátel. Proto budou pořádat i mezigenerační setkání, aby účastníky maximálně podpořili,“

říká Klára Benešová.

Cvičení ve tmě, světelná terapie, kurz sebeobrany i zdravé mlsání

Kvalitní program pro seniory tak připravili například ve Studiu Daflex v Kunčicích pod Ondřejníkem.

„Pro seniory jsme pořádali pravidelná setkání. Vyzkoušeli si nové originální programy v oblasti zdravotního cvičení a zdravého životního stylu. Seznámili se s pohybovou metodou Daflex System a originální pomůckou Daflex. Naučili se správně protahovat, posilovat i relaxovat tělo i duši. Dále se zúčastnili programu Světelné zahrady v podobě Luminoterapie, pohybové hry na podporu psychiky, paměti, postřehu a motoriky. Vyzkoušeli si, jak se cítí nevidomí lidé při cvičení ve tmě,“ vyjmenovává Dagmar Drastíková ze Studia Daflex s tím, že pohybové aktivity systémově doplňovaly různé zážitkové programy jako Křišťálový večer s frekvenční terapií nebo workshop na téma Zkušenost v sebeobraně a bezpečí.

Zapojení do projektu Aktivní ve zralém věku je podle odborníků významné především unikátním programem, který by měl seniorům pomoci překonat problémy spojené s civilizačními chorobami a vnitřní samotou.

„Chceme přivést co nejvíce seniorů k čipernému zdravému životnímu stylu, aby si vědomě užívali každou chvilku svého života a aktivně hledali nové zážitky, které by si z finančních důvodů mohla dovolit jen malá hrstka našich seniorů,“

doplňuje Dagmar Drastíková.

Do projektu zapojená fitness centra se shodují na tom, že senioři potřebují pomoc odborníků, kteří budou šířit osvětu, vytvářet jim prostor pro sociální kontakty a fyzickou aktivitu podporující jejich zdraví.

„Pro to, aby se lidé i v pozdějším věku věnovali pravidelné pohybové aktivitě, jsou důležité tři věci: především vůle pracovat na své kondici, ochota zapojit se do společného cvičení a silná motivace, proč se hýbat. Podle mých zkušeností cvičí lidé kolem šedesátky hlavně proto, aby byli zdravější, pohyblivější, a tím pádem co nejdéle soběstační,“

uzavírá Jitka Hofmannová z Fitness Studia Louny.

Vytvořte programy pro seniory ve svém fitness centru i Vy!

Pokud chcete podobný program ve svém fitness centru i Vy, můžete si stáhnout příručku, jak na to.


Senioři v datech

  • V roce 2020 tvořil počet seniorů ve věku 65 let více než pětinu obyvatelstva České republiky.
  • Kvůli nemoci nebo zdravotním problémům pociťovalo 17 % seniorů vážné omezení v činnostech, které lidé obvykle dělají, dalších 44 % se cítilo omezeno, ale ne vážně.
  • Více než pětina seniorů byla v roce 2019 alespoň na jednu noc hospitalizována.
  • Celkem 14 % seniorů mělo v roce 2019 úraz či nehodu, nejčastěji se jednalo o nehodu v domácím prostředí.
  • Senioři stále více sportují. Zatímco v roce 2014 v Česku pravidelně sportoval každý desátý senior, v roce 2019 to byl již každý osmý. Více než čtyři hodiny týdně sportuje každý čtvrtý aktivně sportující senior ve věku 65 až 74 let. Mezi všemi aktivně sportujícími lidmi nad 15 let se přitom sportu věnuje více než čtyři hodiny týdně pouze každý pátý z nich.

Zdroj: Český statistický úřad, více souhrnná analýza Senioři v ČR v datech

Komentáře