Projekt „Měníme svět pohybem“ má své vítěze!

Nejlepší nápady v oblasti zdravého životního stylu, pohybu a sportovních aktivit letošního roku byly oceněny! Šest finalistů, vybraných odbornou porotou, představilo své inovativní projekty ve finále studentské soutěže Měníme svět pohybem. Tuto soutěž pořádá Balance Club Brumlovka již třetím rokem ve spolupráci s Fakultou tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy. Do soutěže se mohli zapojit studenti bakalářských, navazujících magisterských a doktorských studijních programů všech vysokých škol v České republice.

Porota, která vybírala z celkem šestnácti přihlášených projektů, hodnotila především společenský dopad a originalitu projektů. Vítězové si rozdělili odměny v celkové výši 100 000 Kč a každý získal 10 000 Kč na sportovní vybavení značky PUMA.

Nejvíce zaujala porotu Barbora Matějčková se svým projektem „Psycholog ve sportovní organizaci“. Barbora, absolventka oboru Psychologie a sportovní psycholožka v Dukle Praha, ve svém projektu zdůraznila klíčovou roli psychologické pomoci ve sportu a upozornila na nedostatečné vzdělávání v oblasti sportovní psychologie, které často čerpá ze zahraničních zdrojů. Jejím hlavním cílem je začlenit sportovní psychology do každé sportovní organizace. Aktivně oslovuje sportovní organizace a navazuje spolupráce. Za svůj projekt získala hlavní cenu ve výši 50 000 Kč, kterou hodlá investovat do svého dalšího rozvoje a část peněz věnuje Asociaci psychologů sportu.

Druhé místo obsadila Barbora Vosátková s projektem „Kurz Biohackingu“ a získala odměnu 30 000 Kč. Třetí místo získal Jan Štejnar s projektem „Cesta za snem“, za který obdržel 20 000 Kč.

Ceny vítězům předali zástupci Univerzity Karlovy v krásných prostorách Fleksi Beta na pražské Brumlovce. Rektorka Milena Králíčková a děkan FTVS UK Miroslav Petr spolu s manažerkou Balance Clubu Brumlovka Petrou Tyrpeklovou a marketingovou koordinátorkou Evou Kotěrovou ocenili úsilí a kreativitu všech finalistů.

Partnery projektu jsou KPMG, Decathlon, IOCB TECH, MATTONI, PUMA a EURO (mediální partner).

Komentáře