Výsledky průzkumu Hospodářské komory: Pětina podnikatelů v uzavřených nebo omezených sektorech hospodářství za měsíc zkrachuje!

Pokud budou nadále platit stávající zákazy, pětina živnostníků a podniků, kterým vláda mimořádnými opatřeními uzavřela provozovny, výrazně omezila jejich výdělečnou činnost nebo jsou závislí na činnosti uzavřených provozů, neudrží své podnikání už déle něž jeden měsíc. Dalších až 40 % podniků z nejpostiženějších sektorů zřejmě zamíří do insolvence do tří měsíců. Vyplývá to z bleskového šetření, které provedly Hospodářská komora a osm podnikatelských svazů, včetně České komory fitness.

Výsledky bleskové ankety Hospodářské komory ČR za sektor fitness

Z šetření také vyplynulo, že většině podnikatelů současné vládní programy pokrývají méně než třetinu jejich mzdových a fixních nákladů. Zbylých 70 % měsíčních nákladů zcela uzavřených nebo polouzavřených provozů se snaží zaplatit půjčkami od bank, rodinných příslušníků a přátel nebo z vlastních rezerv. Jde například o nájemné, leasing, energie či pojištění. Řada z nich se zadlužuje u svých dodavatelů, se kterými mají uzavřené dohody o posečkání s platbami. 

Desetina podnikatelů sítem podpor v současnosti zcela propadá, i přestože jsou mimořádnými opatřeními zasaženi. S největšími problémy při pokrytí nákladů se potýkají prádelny a čistírny, u kterých je i největší zastoupení těch, kteří nemají nárok na žádnou kompenzaci.  

Výsledky bleskové ankety Hospodářské komory ČR za sektor fitness

V souvislosti se záměrem vlády vyplácet podnikatelům kompenzace vypočtené jen přes zaměstnance podnikatelské organizace v nejpostiženějších oborech také zjišťovaly, na jakém parametru by měl být program postaven. 

Na 98 % podnikatelů minulý týden ohlášený záměr vlády nepovažuje za funkční a spravedlivý. Většina podnikatelů za efektivní podporu označila variantu, kdy stát kompenzuje určité procento z obratu, kterého dosáhli v předkrizové době. Podnikatelé připouští i možnost, že by podpora byla odvozená od poklesu obratu, a to mezi srovnatelným krizovým obdobím a předkrizovým obdobím. Pro tuto možnost se vyjádřila asi pětina účastníků šetření.Celkem na bleskovou anketu odpovědělo 1274 respondentů z 8 vybraných v Hospodářské komoře začleněných i spolupracujících společenstev nejvíce postižených dopady vládními preventivními opatřeními proti šíření onemocnění covid-19. Aktuální data poskytli členové Asociace hotelů a restauracíČeské komory fitnessSvazu obchodu a cestovního ruchuPotravinářské komoryAsociace prádelen a čistírenČeské barmanské asociaceČeské eventová asociace a Unie filmových distributorů. Na anketu odpovídaly mikro, malé, střední, ale i velké podniky. Šetření probíhalo od minulého pátku 12. února do úterka 16. února.

Výsledky bleskové ankety Hospodářské komory ČR za sektor fitness

Výsledky sektoru fitness

Ze sektoru fitness se do ankety se zapojilo 289 provozovatelů z celkových 1274 respondentů. Z ankety vyplývá, že 35 % provozovatelů je schopno za současných podmínek udržet své podnikání maximálně jeden měsíc. Současné krizové programy podpory vlády pomohly 43 % provozovatelů s méně než 20 % jejich celkových nákladů, včetně těch mzdových. Za funkční a spravedlivý univerzální podpůrný vládní program (vedle programu Antivirus nebo připravovaného režimu kurzarbeitu) považuje 61 % provozovatelů fitness center program založený na určitém procentu z obratu dosaženého v předkrizové době.

„V sektoru fitness je 89 % respondentů v pozici mikrofirmy, která zaměstnává maximálně 10 zaměstnanců. Realita je, že osob v pracovním poměru je u nás absolutní minimum. Proto je pro sektor fitness a dalších vnitřních sportovišť podpora v podobě kompenzací dle počtu zaměstnanců zcela neefektivní,“ 

uvedlaprezidentka České komory fitness Jana Havrdová. Celý sektor je dle výsledků šetření na samé hranici přežití. 

„Potřebujeme jasný plán, kdy budeme moci opět začít, byť v omezeném rozsahu, poskytovat svoje služby. Jsme připraveni dodržet velmi přísná pravidla pro bezpečný provoz,“ dodala.

Komentáře