Výzkum WHO: Města mohou přimět své obyvatele k aktivnějšímu životnímu stylu! 

Civilizační onemocnění jsou hlavní příčinou úmrtí a zdravotního postižení na celém světě a nedostatek fyzické aktivity je jedním z hlavních rizikových faktorů! Jeden z posledních výzkumů Regionální kanceláře WHO pro Evropu zkoumal, jak může městské prostředí ovlivnit přístup lidí k aktivnímu životnímu stylu.

Jak nejlépe přejít od myšlenek k činům? A jak můžeme nejlépe integrovat zásahy, které staví zdraví a pohodu lidí do centra plánování a navrhování měst?

To byly hlavní otázky, které byly zkoumány během virtuálního sympozia pořádaného Regionální kanceláří WHO pro Evropu ve spolupráci se společností Gehl v dubnu 2021. Sympozium zkoumalo, jak prostřednictvím plánování a projektování měst prosazovat konkrétní opatření na podporu zdravějšího prostředí a chování ve městech se zaměřením na fyzickou aktivitu a zdravé stravování.

Města mohou podporovat a zvyšovat pěší a cyklistickou dostupnost, aby podpořila aktivní mobilitu lidí. Tyto postupy se osvědčily hlavně během pandemie Covid-19, kdy během uzavření vnitřních sportovišť a fitness center zavedla řada měst různá opatření v podobě pořádání osvětových akcí nebo instalace venkovních posiloven na veřejných prostranstvích a tato opatření se ukázala jako pozitivně ovlivňující úroveň fyzické aktivity občanů.

Cílem nové publikace WHO Europe je poskytnout konkrétní opatření, jak prostřednictvím městského plánování rozvíjet zdravější prostředí a chování ve městech. Publikace, která byla představena během poslední konference HEPA Europe, vyzdvihuje mnohé výhody správného městského plánování prostřednictvím sdílení konkrétních příkladů a osvědčených postupů. Publikace zároveň připomíná, jak moc je důležité být fyzicky aktivní: nejenže pohyb snižuje rizika civilizačních onemocnění jako jsou kardiovaskulární choroby, ale zlepšuje také duševní zdraví tím, že snižuje příznaky deprese a úzkosti, snižuje dopad fyzických a duševních následků onemocnění COVID-19 a celkově vede k lepší kvalitě života. Lepší územní plánování a města přátelská k lidem by proto měla obrovský dopad na zdraví obyvatel.

Celá publikace je k dispozici zde.

Komentáře