Kulatý stůl sportovců, lékařů a politiků pro zdravější Česko již 30. září!

Jak změnit společenské paradigma aktivního pohybu jako volnočasové aktivity? Jak zapojit pravidelný pohyb do zdravotně-preventivní strategie ČR? To jsou témata kulatého stolu na téma „Podpora pohybové aktivity a sportu jako politická i společenská priorita“, u něhož se 30. 9. sejdou zástupci českého fitness a sportovního prostředí a lékaři se zástupci hlavních politických stran. Akci pro Vás budeme přenášet on-line.

„Nedostatek pohybu má vedle významných negativních zdravotních dopadů ve všech věkových kategoriích i obrovský dopad na financování zdravotní péče. Proto je třeba zahájit zásadní změny v přístupu k této problematice. Výsledky takové snahy sice nepřijdou v horizontu jednotek let, ale je třeba začít podobně jako v oblasti životního prostředí. Naším společným cílem je výrazně apelovat na změnu přístupu k systémové podpoře pravidelné fyzické aktivity v každodenním životě občanů ČR,“

říká Jana Havrdová, prezidentka České komory fitness

Program a potvrzení zástupci politických stran

Program kulatého stolu bude rozdělen do 3 bloků:

10:00 – 10:10 Zahájení a úvodní slova

10:10 – 10:50: Dopady nedostatku fyzické aktivity na zdraví populace všech věkových kategorií ve světle stárnoucí populace a výhledu na financování zdravotní péče v následujících letech. Odborní garanti: prof. Ing. Václav Bunc, CSc., a PhDr. Ivo Hlaváč

10:55 – 11:35: Dlouhodobý přínos pohybu jak pro zdravé občany všech věkových kategorií jako součást prevence, tak i léčby řady onemocnění. Odborný garant: doc. MUDr. Martin Matoulek, Ph.D.

11:40 – 12:20: Význam pravidelné fyzické aktivity ve světle pandemie COVID-19, dopady jejího nedostatku na všechny věkové kategorie lidí, rizika pro komplikovaný průběh onemocnění, pohyb jako součást post-covidové terapie. Odborný garant: prof. PhDr. Jiří Suchý, Ph.D.

Svou účast v debatě zatím potvrdili Patrik Nacher (hnutí ANO), Kateřina Valachová (ČSSD), Ondřej Dostál (Piráti), Jan Sobotka (STAN), Jaroslav Suchý (KDU-ČSL).

Kulatý stůl českého fitness a sportovního prostředí a lékařů se zástupci hlavních politických stran je vrcholem Evropského týdne sportu, který probíhá od 23. do 30. 9. Česká komora fitness ho pořádá společně s Hospodářskou komorou České republiky a fyzicky proběhne v jejím sídle v pražském Florentinu. Přítomni budou čelní představitelé českého sportovního prostředí, a to jak z oblasti podnikatelské, tak i neziskové.

Kulatý stůl můžete živě sledovat na tomto odkazu

Komentáře