9.6.2023

IX. Valná hromada České komory fitness

řádný termín

Pozvánka na IX. Valnou hromadu České komory fitness

V souladu s článkem IV., odstavec 1 Stanov, svolává Mgr. Jana Havrdová, prezidentka České komory fitness z.s., IČ: 22766383, se sídlem Ohradské nám. 1628/7a, Praha 5 – Stodůlky (dále jen ČKF)            IX. Valnou hromadu, která se bude konat v pátek 9.6.2023 od 10:00 do 13:00 hod v prostorách Healthy Longevity Café

Prezence členů bude zahájena v 9:45 hod v místě konání Valné hromady.

V Praze dne 14.4.2023

Mgr. Jana Havrdová, prezidentka ČKF

Program jednání řádné Valné hromady

  1. Zahájení jednání a schválení programu 
  2. Schválení sčitatelů 
  3. Schválení Výroční zprávy za rok 2022 předkládané představenstvem
  4. Schválení rozpočtu pro rok 2023
  5. Seznámení s výsledky kontrolní činnosti dozorčí rady
  6. Volby do orgánů komory (prezident, představenstvo, dozorčí rada)
  7. Schválení změn stanov (vznik odborných pracovních skupin pro oblast fitness, wellness a vzdělávání)
  8. Prezentace aktivit ČKF pro rok 2023
  9. Diskuze nad aktuálními tématy fitness sektoru 
  10. Závěr jednání 

Výroční zpráva 2022

Volby do orgánů ČKF 

V letošním roce končí čtyřleté funkční období členů všech orgánů České komory fitnes (prezident, představenstvo, dozorčí rada)

Potvrzení účasti do 2.6.2023

Prezidentka ČKF tímto prosí členy, aby s ohledem na organizačně technické zajištění průběhu Valné hromady potvrdili svou účast nejpozději do 2.6.2023 vyplněním formuláře níže