9.6.2023

IX. Valná hromada České komory fitness

náhradní termín

Pozvánka na IX. Valnou hromadu České komory fitness

V pátek 9.6. proběhla v řádném termínu Valná hromada České komory fitness. Vzhledem k nízkému počtu účastníků nebyla usnášeníschopná, proto prezidentka České komory fitness svolává Valnou hromadu v náhradním termínu,

a to ve středu 28.6. 2023 od 9:00 do 11:00

v sídle Hospodářské komory ve Florentinu.

Program jednání Valné hromady v náhradním termínu

  1. Zahájení jednání a schválení programu 
  2. Schválení sčitatelů 
  3. Schválení Výroční zprávy za rok 2022 předkládané představenstvem
  4. Schválení rozpočtu pro rok 2023
  5. Seznámení s výsledky kontrolní činnosti dozorčí rady
  6. Volby do orgánů komory (prezident, představenstvo, dozorčí rada)
  7. Schválení změn stanov (vznik odborných pracovních skupin pro oblast fitness, wellness a vzdělávání)
  8. Prezentace aktivit ČKF pro rok 2023
  9. Diskuze nad aktuálními tématy fitness sektoru 
  10. Závěr jednání 

Výroční zpráva 2022

Volby do orgánů ČKF 

V letošním roce končí čtyřleté funkční období členů všech orgánů České komory fitnes (prezident, představenstvo, dozorčí rada)

Potvrzení účasti do 21.6.2023

Prezidentka ČKF tímto prosí členy, aby s ohledem na organizačně technické zajištění průběhu Valné hromady potvrdili svou účast nejpozději do 21.6.2023 vyplněním formuláře níže